Privacy Statement Drankengroothandel Boonekamp B.V.

Drankengroothandel Boonekamp B.V. verwerkt handels- en persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Naast handelsgegevens, uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn er gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Drankengroothandel Boonekamp B.V. persoonsgegevens?
Drankengroothandel Boonekamp B.V. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld ook gegevens van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Drankengroothandel Boonekamp probeert het aantal medewerkers te beperken die toegang hebben tot het verwerken van persoonsgegevens in Microsoft Dynamics Navision, de administratieve applicatie en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het rapportagesysteem Jet report en de klantenportal waar Drankengroothandel Boonekamp B.V. mee werkt en dus jouw handels- en persoonsgegevens in verwerkt.

Waarvoor verwerkt Drankengroothandel Boonekamp B.V. persoonsgegevens?
Als je een relatie met ons aan gaat, willen wij je goed van dienst zijn en hebben we handels- en persoonsgegevens van je nodig. Met behulp van je gegevens beheren wij jouw bestellingen, leveringen, retourgaven en facturatie van onze diensten. Wij gebruiken je telefoonnummer of email adres om contact met je te onderhouden of te informeren over levertijden etc.

Tevens kunnen jouw gegevens gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over acties of nieuwe producten. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken of een mail te sturen naar info@boonekamp.nl of bel onze afdeling verkoop 071-576 30 00.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturatie, statistische analyses enzovoorts. We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken indien hierover afspraken zijn gemaakt met deze externe partij.

Verwerkt Drankengroothandel Boonekamp B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat Drankengroothandel Boonekamp B.V. met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Welke regels gelden bij de verwerking van de persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Drankengroothandel Boonekamp B.V. gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Sociale Media
Onze website bevat functies voor sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn, die hun eigen privacy-verklaringen hebben. Zorg ervoor dat u hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Je mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van jou weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren of verzoeken om deze te verwijderen. Voor vragen of klachten kun je contact opnemen met info@boonekamp.nl of telefonisch 071-576 30 00.

Veranderingen
Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Als wij iets belangrijks wijzigen in ons Privacy Statement, zullen wij dit melden op onze website.

Online bestellen

Direct een bestelling plaatsen? Maak gebruik van de online portal.

Horeca Advies

Boonekamp deelt haar horeca-expertise graag met klanten. Lees verder.